Kvalitet vazduha u Niš području

Niš
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro