Kvalitet vazduha u Belgrade području

Belgrade
Prihvatljivo
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro
Dobro