Kvalitet vazduha u Subotica području

Subotica
Zagađeno
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Zagađeno
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro