Kvalitet vazduha u Čačak području

Čačak
Prihvatljivo
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro